slideshow_011

register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Sklenárova ul. 7, 821 08 Bratislava 2

 

FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY / ZMLUVY: 

2010
2011
2012
2013
2014
2015

 

Copyright © 2015 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva. Všetky práva vyhradené.